tracking

ONTMOET DE
ULTIMATE PROTECTOR
OP BATIBOUW

HOMEPAGINA

Voorwaarden Batibouw winactie

De winactie

 1. WD-40 Company Ltd., Noorderpoort 93E, 5916 PJ VENLO, info@wd40.nl organiseert van 01-01-2020 tot 28-02-2020 de grote “Batibouw” winactie. Door deel te nemen aan de winactie, door zich te registreren en door het versturen van de voor deelname vereiste informatie en persoonsgegevens, gaat de deelnemer uitdrukkelijk akkoord met de voorwaarden voor deelname en stemt hij ermee in om via e-mail marketing gerelateerde nieuwsbrieven te ontvangen. Deelnemers kunnen zich hier te allen tijde voor afmelden. Er zullen negen prijzen worden verloot. De winnaars worden tussen 29 februari 2020 en 8 maart 2020 dagelijks bekendgemaakt.
 2. De winactie staat open voor iedereen vanaf de leeftijd van 18 jaar, met hoofdverblijfplaats in België, Nederland of Luxemburg. De prijzen worden alleen verstuurd binnen België, Nederland en Luxemburg. Personen die hun hoofdverblijfplaats in andere landen hebben, mogen niet deelnemen en kunnen dus geen prijs winnen. Deelnemers tot de leeftijd van 16 jaar verklaren dat ze van hun ouder(s) of wettelijke voogd(en) toestemming hebben gekregen om deel te nemen.
 3. Om aan de Batibouw-winactie deel te nemen, moet elke deelnemer zijn naam/e-mailadres invullen op het online formulier en een meerkeuzevraag beantwoorden.

 

Prijzen

 1. Na de indiening en goedkeuring van het formulier komt de deelnemer in aanmerking voor de trekking van de prijs. De deelnemers mogen slechts één keer aan de winactie deelnemen. Elke dag wordt er één winnaar van de Batibouw-winactie gekozen, en dit negen dagen op rij.
 1. Iedere dagwinnaar heeft de keuze uit 5 mogelijke prijzen (de keuzemogelijkheden zullen worden vastgelegd bij openbare stemming op sociale media van WD-40 NL en WD-40 BE). De waarde van de te kiezen prijzen schommelt rond €500 per prijs. Als de waarde van de prijs lager is dan €500, wordt het saldo niet contant uitbetaald. Evenmin kan de volledige waarde van de prijs in contanten worden uitbetaald.
 2. Om in aanmerking te komen, worden de persoonsgegevens beoordeeld op hun echtheid. Als WD-40 Company Ltd. vermoedt dat de verstrekte inlichtingen onjuist zijn, behoudt de onderneming zich het recht voor om deze inzending te weigeren en geen prijs uit te keren.
 3. In samenwerking met een onafhankelijke externe jury zal WD-40 Company Ltd. alle inzendingen (uit België, Nederland en Luxemburg) beoordelen en elke dag tussen 29 februari en 8 maart 2020 een winnaar bekendmaken. De persoonsgegevens van de deelnemers zullen alleen worden gedeeld met de onafhankelijke jury, met het oog op de winactie en het toezicht erop.  De onafhankelijke jury zal alle gedeelde persoonsgegevens wissen nadat de winnaar is gekozen.
 4. Zoals bepaald in punt 1. hebben alle deelnemers er, door hun deelname aan de winactie, mee ingestemd dat WD-40 Company Ltd. gebruik maakt van de gegevens met als doel nieuwsbrieven en/of andere marketingboodschappen te sturen. Daartoe zullen de e-mailadressen worden opgeslagen in de e-maildatabase van WD-40 Company Ltd., totdat de deelnemers zich uitschrijven.
 5. Alle verbonden partijen, waaronder werknemers van WD-40 Company Ltd., hun familieleden en partners, van alle ondernemingen die betrokken zijn bij de uitvoering van deze winactie, zijn uitgesloten van deelname.
 6. Trekking van de prijs: tussen 29 februari 2020 en 8 maart 2020 wordt dagelijks één winnaar getrokken. In totaal zullen er 9 winnaars zijn.
 1. Om aan de winactie deel te nemen, moeten de deelnemers zich inschrijven met hun volledige naam en e-mailadres, en de vraag in verband met het gebruik van WD-40 Specialist Siliconenspray beantwoorden. Deelnemen zonder e-mailadres en zonder de vraag te beantwoorden is niet mogelijk. De verantwoordelijkheid voor het updaten van deze gegevens ligt bij de deelnemer.
 2. Iedere deelnemer mag slechts één keer aan de winactie deelnemen. Voor de rest behoudt WD-40 zich het recht voor om deelnemers te diskwalificeren en uit te sluiten van de winactie, zodra WD-40 van oordeel is dat zij het deelnameproces, het spel en/of de spelapplicatie manipuleren en/of zich niet aan de deelnamevoorwaarden houden en/of anderszins proberen om de winactie oneerlijk te beïnvloeden. Een uitsluiting zoals bedoeld in het voorgaande, kan al plaatsvinden op basis van een vermoeden na een rechtmatige beoordeling door WD-40.
 3. Inzendingen die om welke reden ook worden ontvangen na het einde van de Batibouw-winactie op 28-02-2020 om 23u59 (CET), zullen ongeldig zijn.
 4. Als de deelnemer een prijs wint of als onregelmatigheden worden vastgesteld, mag WD-40 Company Ltd. eisen dat de deelnemer de vermelde persoonsgegevens bevestigt door een kopie van een geldig identiteitsbewijs met foto te bezorgen.
 5. WD-40 Company Ltd. waarborgt dat alle persoonsgegevens van de deelnemers alleen zullen worden gebruikt met het oog op de winactie en het toezicht erop. De gegevens worden alleen overgemaakt aan derden in zoverre dat nodig is in de context van de winactie, bijvoorbeeld om de prijs te versturen of om de winnaars te kiezen. Buiten bovengenoemd doel zal WD-40 Company Ltd. geregistreerde gegevens van de deelnemer niet gebruiken en/of doorsturen, tenzij de deelnemer daar later uitdrukkelijk mee instemt. De vermelde gegevens, waarvoor verder gebruik niet is toegestaan, worden na afloop van de winactie automatisch gewist, ten laatste op 09-03-2021, tenzij de deelnemer aan WD-40 Company Ltd. uitdrukkelijk toestemming gaf om de gegevens te gebruiken voor het versturen van nieuwsbrieven en/of andere marketingboodschappen.
 6. Door aan de winactie deelt te nemen, verklaart iedere deelnemer dat hij zijn deelname niet zal misbruiken voor de verspreiding van onwettige inhoud of programma’s. De deelnemer zal WD-40 Company Ltd. bij een inbreuk op eerste verzoek ontheffen van schadeclaims van derden en zal WD-40 Company Ltd. onmiddellijk vergoeden voor alle schade als gevolg van dergelijke inbreuken.
 7. Deelnemen aan de winactie kan alleen via het internet. U kunt deelnemen via de websites https://wd40.nl/Batibouw en https://wd40.be/Batibouw. Deelnemers kunnen zich op deze websites registreren overeenkomstig punt 4. hiervoor, en nemen dan automatisch deel aan de betreffende maandelijkse prijstrekking.
 8. De winnaars van alle prijzen worden aangeduid door een onafhankelijke jury die is aangesteld door WD-40 Company Ltd. Persoonsgegevens (naam, e-mailadres en antwoord op de vraag) van de deelnemers zullen alleen met de onafhankelijke jury worden gedeeld voor het kiezen van de winnaars van deze winactie. De jury zal de verzamelde gegevens in geen geval opslaan of delen met derden.
 9. WD-40 Company Ltd. is niet verantwoordelijk voor of geeft geen uitleg over de beloofde prijzen. Dit geldt ook voor de beschrijving van de prijzen en andere verklaringen over de prijzen. De toegekende prijzen kunnen er anders uitzien dan de prijzen die worden getoond in de reclamecampagnes rond de winactie. WD-40 Company Ltd. behoudt zich het recht voor om de beloofde prijzen te vervangen door gelijkwaardige prijzen. Voor zover de wet het toelaat, is WD-40 Company Ltd. niet aansprakelijk voor onbedoelde verklaringen of drukfouten in de context van de beschrijving en de toepassing van de winactie. Voorts is WD-40 Company Ltd. niet aansprakelijk voor mogelijke schade in verband met het verstrekken van de prijzen, tenzij de schade kan worden toegeschreven aan opzet of grove nalatigheid.
 10. De winnaars zullen op de hoogte worden gesteld via e-mail. Zij moeten de ontvangst van de boodschap bevestigen en binnen vier weken na de kennisgeving de prijs opvragen bij de in de boodschap vermelde contactpersonen. Als dat niet gebeurt, vervalt de aanspraak op de prijs en zal de prijs worden toegekend aan een andere deelnemer van de winactie. Door aan de winactie deel te nemen, wordt toestemming gegeven om e-mails te sturen en/of telefonisch contact op te nemen voor de bekendmaking van de prijs. De winnaars mogen later ook worden vermeld op de website of de sociale media van WD-40 in de lijst van winnaars. De winnaar stemt uitdrukkelijk in met deze vorm van bekendmaking.
 11. Deze promotie is niet verbonden met Facebook, Instagram of Twitter en wordt in geen enkel opzicht gesponsord, gesteund of georganiseerd door Facebook, Instagram of Twitter. De voor deze promotie verstrekte informatie komt niet terecht bij een van deze ondernemingen, maar alleen bij WD-40 Company Ltd.
 12. WD-40 Company Ltd. behoudt zich het recht voor om de winactie op elk moment zonder kennisgeving te annuleren of te beëindigen. Dit geldt in het bijzonder voor gevallen waarin om technische redenen – bijvoorbeeld infectie van het computersysteem met virussen, manipulatie of fouten in de hardware en/of software of op wettelijke gronden – een prestatie in overeenstemming met de regels van de winactie is verhinderd, beïnvloed of onmogelijk geworden. WD-40 Company Ltd. is niet aansprakelijk voor gemiste kansen op een prijs wegens een slechte verbinding of andere technische problemen.
 13. Deze deelnemingsvoorwaarden vallen onder de plaatselijke wetgeving. Indien een van deze bepalingen geheel of gedeeltelijk ongeldig is, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere bepalingen.
 14. WD-40 Company Ltd. behoudt zich het recht voor om deze deelnemingsvoorwaarden te veranderen. Veranderingen zullen worden aangegeven bij de registratie.
 15. Door aan de winactie deel te nemen, verklaart iedere deelnemer voorts dat hij zijn deelname aan de winactie niet zal misbruiken voor de verspreiding van onwettige inhoud of programma’s.
 16. Bij deze promotie handelt WD-40 Company Ltd. in overeenstemming met de gedragscode voor promotiespelen van de Kansspelcommissie en Kansspelautoriteit.
 17. Voor deze promotie houdt WD-40 Company Ltd. een belasting op kansspelen in en maakt deze over aan de bevoegde instantie.
 18. Met vragen of klachten over deze promotie kunt u terecht bij WD-40 Company Ltd., telefonisch op +31 85 487 4691 of op info@wd40.nl

HOMEPAGINA

Bezoek batibouw
en ontdek wd-40